Privacy Statement

Privacy Statement Financials.nl

Financials.nl vindt het van groot belang dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. Dit is goed voor u en voor ons. Wij kunnen op deze wijze onze dienstverlening optimaal benutten met kwalitatief juiste en actuele data. Uw bijdrage is daarbij nodig en waardevol!

Financials.nl B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24395140 en is gevestigd te Groot-Ammers aan Wipmolen 5, 2964 HR.

Zodra Financials.nl de beschikking krijgt over uw persoonsgegevens behandelen we deze conform dit Privacy Statement. De basis hiervoor is wat in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hierover staat vermeld.

Wie zijn onze (potentiële) relaties?

• Werkzoekenden, ZZP’ers cq. Freelancers, opdrachtgevers en andere zakelijke relaties.

Wanneer verzamelen wij gegevens van onze (potentiële) relaties?

• Wij verzamelen de gegevens van individuele personen vanaf het moment dat gegevens worden ingevuld/achtergelaten op onze website https://www.financials.nl
• U voor een gesprek bij ons op bezoek komt op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt (bijv. via telefoon, e-mail of online berichten) om gebruik te maken van onze dienstverlening
• Gegevens van u ontvangen worden t.b.v. een referentie of via iemand uit uw of ons netwerk
• Gegevens die u hebt geplaatst op o.a. social media (Facebook, Linkedin) waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd bent in onze dienstverlening

Waarvoor verzamelt Financials.nl uw gegevens?

• De uitvoering van onze dienstverlening. Financials.nl bemiddelt professionals zowel voor vaste als tijdelijke posities. Om blijvend opdrachten in te kunnen vullen is een netwerk aan kandidaten en opdrachtgevers nodig.
• Het kunnen verstrekken van actuele informatie over onze dienstverlening en andere activiteiten om zo tegemoet te komen aan uw wensen en behoeften. Wij doen dit meestal d.m.v. geautomatiseerde processen (mailings e.d.)
• Om onze dienstverlening goed te kunnen doen is uw beschikbaarheid t.b.v. een nieuwe baan of opdracht belangrijk
• Om opdrachtgevers van Financials.nl te kunnen voorzien van passende kandidaten zowel voor een vaste dienstbetrekking als voor een interim opdracht
• Kwaliteitsdoeleinden zoals certificeringen (NEN 4400-1)

Welke gegevens worden door Financials.nl opgeslagen en bewerkt?

• Naam, adres en woonplaats gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
• Geboortegegevens, leeftijd en geslacht
• Curriculum Vitae (CV), waarin vermeld informatie over opleidingen en werkervaring
• Eventueel aanwezig LinkedInprofiel of andere op het internet gepubliceerde gegevens
• Uw gegevens over uw beschikbaarheid, tarief etc.
• Uw pasfoto (niet verplicht)
• Informatie n.a.v. het inwinnen van de door u aan Financials.nl verstrekte referenties
• Informatie die relevant is voor het bemiddelingsproces (bijv. een gespreksverslag n.a.v. een kennismaking)
• Feedback/evaluaties van onze opdrachtgevers n.a.v. de door u uitgevoerde interim opdrachten
• Relevante gegevens voor het maken van een opdrachtbevestiging t.b.v. interim opdrachten (uittreksel KvK, BTW nummer e.d.)

Welke gegevens worden nog meer door Financials.nl opgeslagen en bewerkt?

• Financials.nl zal de door u verstrekte informatie zonder uw toestemming niet verstrekken aan derden. Wel kan Financials.nl uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten die onder Financials.nlvallen, opdrachtgevers en leveranciers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers zoals Carerix, Loket en NEN4400 certificering).
• De belangrijkste gegevens die wij opslaan en bewerken van zakelijke relaties/opdrachtgevers zijn de contact- en persoonsgegevens
• Wij bewaren uw gegevens afhankelijk van o.a. uw privacy rechten en het belang in het kader van onze bedrijfsvoering en dienstverlening
• Uw gegevens worden zolang bewaard als nodig is voor uw carrièremogelijkheden
• Conform de AVG heeft ook onze gegevensverwerker Carerix de wettelijke passende maatregelen genomen om beveiligingsincidenten en datalekken tegen te gaan. In het uitzonderlijke geval van een beveiligingslek en/of datalek zal Financials.nl handelen conform de AVG voorschrijft en het opgestelde protocol Datalekken.

Wat zijn uw rechten?

Als u inzage wenst in uw gegevens c.q.. gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen of als u niet meer gebruik wenst te maken van de dienstverlening van Financials.nl , kunt u contact opnemen en/of een bericht sturen aan uw contactpersoon van Financials.nl via telefoonnummer 0184-614882 via intermediair@financials.nl

Gebruik van cookies

De website van Financials.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Financials.nl maakt gebruik van cookies op haar website om:

• Onze website te testen en te verbeteren ten bate van de gebruikerservaring
• Het voor onze bezoekers mogelijk te maken onze kennis via social media te delen
• De effectiviteit van onze online marketingcampagnes te meten zodat deze beter bij onze bezoekers aansluiten
Deze cookies zijn anoniem en niet verbonden aan een profiel over u, dus Financials.nl kan deze data niet tot een individu herleiden.

Google Analytics

Via onze websites wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.